Kiaby skola

Kiaby skola har elever i årskurs F-6 och ligger 15 km nordost om Kristianstad. Här finns också fritidshem för de som behöver. Vi har ett nära samarbete med bygden och företagen på orten.

Kiaby skola har elever i årskurs F-6.
Kiaby skola har elever i årskurs F-6.

Information angående föräldramöte och besök för blivande förskoleklassbarn

Tiderna för föräldramötet samt besöken för blivande förskoleklassbarn är ändrade. Ny information är utskickad.

Om skolan

Kiaby skola ligger i byn Kiaby ca 15 km från Kristianstad. Skolan ligger på gångavstånd  till naturen som till exempel naturreservatet Kjugekull och badplatsen vid Oppmannasjön.

Eleverna är uppdelade i 4 klasser, förskoleklass, 1-2 (Sockertoppen), 3-4 (Upptäckarna) och 5-6 (Forskarna). Det är ca 80 elever på skolan och ca 55 barn på fritids.  Varje klass har en klasslärare/mentor som är en viktig länk mellan skola och hem. De stöttar eleverna i deras kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

Kiaby skola.
Kiaby skola och fritidshem.

Alla klasser är samlade i samma byggnad, där de yngre har sitt klassrum högst upp och de andra två klasserna har sina klassrum på mellanvåningen. Vi samarbetar med Fjälkinge skola där lärare har gemensamma träffar. Alla elever har idrott i Fjälkinge skola och där har också de äldre eleverna  slöjd och hem- och konsumentkunskap. Vi har även en matsal där vår kokerska lagar mat till våra elever.

Gemenskapen på  skolan är viktig. Vi arbetar med klassintegrering där vi gör gemensamma aktiviteter tillsammans. Några av dessa är pysseldagar kring jul, olika FN- projekt, skoljogg och amatörtävlingar. Vi har också ett nära samarbete med bygden och olika företag i Kiaby.

Fritidshem 

Skolan har även en fritidsverksamhet där ca 40 elever är inskrivna.   

Bibliotek

Vi har ett litet bibliotek där eleverna kan låna böcker. Varannan vecka kommer bokbussen till oss. Då kan eleverna låna böcker och få hjälp med boktips av bibliotekarien.  

Stöd till elever

Vi erbjuder extra stöd och hjälp på olika sätt till de elever som har särskilda behov. Genom flexibla grupperingar i klassen ger fritidspedagoger, resurslärare och specialpedagoger stöd och hjälp. En gång i veckan erbjuds eleverna läxhjälp efter skoltid, där en specialpedagog finns nära till hands.   

Vi har också ett elevhälsoteam tillsammans med Fjälkinge skola som består av rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Teamet jobbar nära eleverna och är tillgängligt för både spontana och planerade besök. I elevhälsoteamet finns även skolläkare och skolpsykolog. 

Information och dokumentation

I våra digitala skolsystem kan du som förälder se läxor, veckobrev och planeringar. Dessutom kan du följa ditt barns utveckling via uppdateringar inför utvecklingssamtal, men även löpande.

Föräldrarna på Kiaby skola har även en förening som kallas FIKA. Dit kan föräldrar vända sig om de vill förändra något på skolan. Till exempel har det tillkommit fler lekmaterial till eleverna tack vare FIKA-föreningen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Kiaby skola

School zone: Östra

Phone

044-13 50 00 (växel)

Visit address

Kiabyvägen 403

290 34 Fjälkinge

Post address

Fjälkinge skola

Maria Mattisson

Riddaregatan 44

291 67 Fjälkinge

More contacts

Charlotte Olander

Rektor

0733-13 66 72

Maria Mattisson

Administratör

044-13 66 71

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more