Huaröds skola

Huaröds skola är en liten byskola med årskurserna F-3 som är belägen högst upp på Linderödsåsen, ca 30 km söder om Kristianstad. Vi är en liten skola med ca 20 elever. Vi har en välfungerande föräldraförening.

Huaröds skola och Huaröds förskola.
Huaröds skola och Huaröds förskola.

Vår verksamhet

Skolområde Södra hittar du i sydöstra hörnet av Kristianstads kommun. Huaröd ligger belägen högst upp på Linderöds åsen, ca 30 km söder om Kristianstad. Orten är omgiven av fantastiskt vackra bokskogar och det är ca 15 km till havet. Huaröds skola är centralt belägen i byn. Skolan har en åldersblandad klass i årskurs F-3 med cirka 18 elever. Runt skolan finns en härlig skolgård, som gränsar till hästhagar och ängar. En kort bit från skolan ligger Prästaskogen, där pedagoger och elever kan genomföra lektioner med utevistelse.

Vi arbetar åldersintegrerat och har ett nära samarbete med förskolan som finns i samma byggnad.

Vi har ett skolbibliotek som ligger i vår skola och som vi använder oss av i undervisningen.

Fritidshem

På fritidshemmet arbetar vi för att barnen ska få en meningsfull fritid där de känner delaktighet och har inflytande över verksamheten.                                   

Varje vecka gör vi upp ett nytt schema som gäller för vår verksamhet. Exempel på aktiviteter kan vara: veckans pyssel, gå till gympasalen, uteaktivitet (brännboll, grillning, "utemellis"), Prästaskogen (lekar, fritidshemmets dag), fredagsmys och leksaksdag.

Vår verksamhet bygger på våra styrdokument, Skollagen, Lgr 11 och Skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Fritidshemmet och förskolan hjälps åt vid öppningar och stängningar.

Skolhälsovård

Det finns en skolsköterska och en kurator knuten till skolan. Skolsköterskan kommer till skolan en gång i månaden och vid behov. 

Flytt av verksamheten till Degebergaskolan

Det finns ett förslag att flytta elever som går på Huaröds skola till Degebergaskolan från och med höstterminen 2020. Anledningen är att det går för få elever på skolan. Framtidsprognoserna visar inte på tillräckliga ökningar för att kommunen ska kunna bedriva en stabil verksamhet sett ur ett kvalitetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. 

Tidplan

 • 19 mars 2020 - planen att överföra verksamheten offentliggörs
 • 24 mars 2020 - informationsmöte för berörda föräldrar
 • 7 april - ärendet tas upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde
 • våren/sommaren 2020 - plan för inskolning av elever till den nya skolan för att säkerställa att eleverna känner sig trygga i sin nya miljö
 • skolstart höstterminen 2020 - eleverna går på Degebergaskolan. 
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Huaröds skola

School zone: Södra

Phone

0733 - 13 45 32

Visit address

Karlins väg 3

298 93 Huaröd

Post address

Degebergaskolan

Gun Nilsson

Söndreklacksvägen 3

297 31 Degeberga

More contacts

Catarina Johannesson

Rektor

044-13 43 03

Gun Nilsson

Administratör

044-13 43 01

Marie Persson

Ekonomi-administratör

044-13 43 00