Helgedalskolan

Helgedalskolan är en F-6-skola med ca 240 elever. Vi har fritidshem för de yngre eleverna och en fritidsklubb för de som är äldre. Skolan har en förberedelseklass för årskurs 1-6. På skolan arbetar cirka 40 medarbetare och skolan ligger mitt inne i Helgedals villaområde.

Helgedalskolan ligger i ett villakvarter söder om E22.:an.
Helgedalskolan ligger i ett villakvarter söder om E22.:an.

Information till vårdnadshavare från C4 Teknik och skolledningen på Helgedalskolan

Sedan en tid tillbaka pågår ett projekt att bygga om Helgedalskolan. I projektet ingår även att flytta Helgedals förskolas verksamhet på Slåttervägen till nya lokaler som byggs till på Helgedalskolan. Om- och tillbyggnaden beräknas bli helt klar under höstterminen 2021.

Parallellt med projektet har en rad olika åtgärder utförts i Helgedalskolan för att förbättra inomhusmiljön i biblioteksbyggnaden. I april kommer vi att byta det läckande taket. Vattnet har skadat skiktet mellan ytter- och innertaket, men turligt nog har skadan begränsats till den delen.

Takbytet planeras att vara helt klart till höstterminens start 2019.

Detta innebär att vi måste flytta om eleverna och följande förändringar gäller från och med 18 mars:

Årskurs F – 2

 • Flyttar till mellanstadiets lokaler på Helgedalskolan (årskurs 3 är kvar i sina klassrum)

Årskurs 4 – 6

 • Flyttar till tillfälliga lokaler på Åsums Fure, där även skollunchen serveras för dem.
 • Transporter sker genom skolan, så eleverna börjar och slutar på Helgedalskolan som vanligt.
 • Fritidsverksamheten är kvar på Helgedalskolan.

Mer information om flytten och renoveringen kommer framöver.

Hur jobbar vi?

Under hösten 2016 startar vi ett utvecklingsområde, Fokusskola. Det är ett samarbete mellan skolan och utvecklingsavdelningen som går ut på att höja undervisningskvaliteten samt att stärka pedagogerna i deras yrkesroll.

Fritidshem

På Helgedalskolan finns fritidshem för elever i årskurs F-6, eleverna är uppdelade på fyra avdelningar. De förskoleklassen på en avdelning, åk 1 och 2 har två avdelningar som heter 1-2a och 1-2 b . Elever från årskurs 3-6 går på Klubben.  

Fritidshemmen och Klubben öppnar klockan 6.30 i Klubbens lokaler/matsalen. Från 16.30 till stängning är alla tillsammans på en Klubben.

Bibliotek

Vårt bibliotek ligger i en ljus och luftig lokal med glastak där det inbjuder till läsning.

Skollunch

På Helgedalskolan lagas skollunchen på plats. I matsalen erbjuds dagligen både vanlig och vegetarisk kost samt salladsbuffé, knäckebröd och smör. 

Elevhälsa

I skolans elevhälsoteam ingår rektorer, specialpedagog, kurator, socialrådgivare, skolsköterska och skolpsykolog. Tider till skolläkare kan bokas genom skolsköterskan.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Helgedalskolan

School zone: Västra

Phone

044-13 58 64

Visit address

Sibyllevägen 32

291 62 Kristianstad

Post address

Helgedalskolan

Linda Åberg

Sibyllevägen 32

291 62 Kristianstad

More contacts

Linda Nilsson

Rektor åk F-3

044-13 20 35

Carina Lindell

Rektor åk 4-6

044-13 58 64

Linda Åberg

Administratör

044-13 45 45