Hammars skola

Hammars skola är belägen i bostadsområdet Hammar i Kristianstad. På skolan finns det cirka 400 elever i åldershomogena klasser i årskurs F-6. På skolan finns också fritidshem.

Huvudingången på Hammars skola.
Huvudingången på Hammars skola.

Vår verksamhet

Verksamheten på Hammars skola är uppdelad över ett flertal byggnader där hjärtat ligger i den nybyggda delen som delas med Hammars grundsärskola. Skolans utemiljö består av stora öppna ytor och lummiga vrår som inbjuder till både lek och rörelse. Vi prioriterar elevinflytande och ansvar samt normer och värden. 

Fritidshem

Varje klass har sin egen fritidshemsavdelning upp till årskurs 3. Verksamheten bygger på samarbete mellan avdelningarna i samma årskurs. Fritidshemsverksamheten för eleverna i årskurs 4-6 sker i sammanslagen form i vår fritidsklubb.

Fritidshemmen arbetar mot samma prioriterade mål som skolan för att få en röd tråd mellan våra verksamheter. 

Grundsärskola

På Hammars skola finns också Hammars grundsärskola. Du kan läsa mer om deras verksamhet på deras hemsida.

Hammars grundsärskola

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Hammars skola

School zone: Östra

Phone

0733-13 46 77

Visit address

Nejmans väg 12

291 50 Kristianstad

Post address

Hammars skola

Pia Henrysson

Nejmans väg 12

291 50 Kristianstad

More contacts

Håkan Frostebring

Rektor åk F-3

0733-13 46 08

Annika Sjödin

Rektor åk 4-6

0733-13 46 77

Rebecca Tillman

Rektor grundsärskola

0733-13 52 67

Pia Henrysson

Administratör

044-13 53 60

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more