Fjälkinge skola

Fjälkinge skola är en F-9-skola en mil nordost om Kristianstad. Skolan har ett nära samarbete med bygden och företagen på orten. I årskurs 7-9 driver skolan en fotbollsakademi i samarbete med Malmö FF.

Fjälkinge skola tar emot elever i årskurs F-9.
Fjälkinge skola tar emot elever i årskurs F-9.

Om skolan

På vår skola går cirka 420 elever. Skolan finns i tre olika byggnader. Skolgården inbjuder till många olika aktiviteter med sitt naturliga inslag av buskar och träd. Det finns också lekplatser, fotbollsplaner och en basketplan. På promenad- och cykelavstånd finns Fjälkinge backe, Lilles backe samt natursköna Kjugekull. Till Fjälkinge skola tar man sig lätt med både tåg och buss.

Skolgården inbjuder till många olika aktiviteter.

Personligt mentorskap

Klasslärare och mentor är en viktig länk mellan skola och hem. De stöttar eleverna i både deras kunskapsutveckling och sociala utveckling. I de lägre årskurserna är klassläraren den naturliga mentorn. I årskurs 7-9 finns två mentorer i varje klass. Mentorerna kallar till föräldramöten, utvecklingssamtal och utarbetar den individuella utvecklingsplanen tillsammans med elev och föräldrar.

Stöd till elever

Vi ger extra stöd och hjälp på olika sätt till de elever som har särskilda behov. Genom flexibla grupperingar i klassen ger fritidspedagoger, resurslärare och specialpedagoger stöd och hjälp.

Skolan har också ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog som jobbar nära eleverna och är tillgängliga för både spontana och planerade besök. I elevhälsoteamet finns även skolläkare och skolpsykolog. 

Bibliotek

Det integrerade skol- och folkbiblioteket ligger i skolans hjärta. Biblioteket ger service till både elever, personal och boende i området. Bibliotekarierna arbetar nära pedagogerna och eleverna på skolan och är en resurs även i klassrummen.

logga med orden Skolbibliotek i världsklass

Skolbibliotek i världsklass

Varje år delar bibliotekariernas fackförbund DIK ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till skolor som lyckats göra biblioteket till en självklar del av hela den pedagogiska verksamheten. Vägarna dit är lika många som de goda exemplen, men en viktig sak har de gemensamt: en engagerad skolbibliotekarie!

Information, dokumentation och digitala verktyg

Via våra digitala skolsystem kan som förälder se läxor, veckobrev och planeringar. Dessutom kan du här följa ditt barns utveckling via uppdateringar inför utvecklingssamtal, men även löpande.

Läs mer om våra skolsystem

I årskurs 7-9 får alla elever en dator att använda i skolarbetet. På de lägre stadierna finns det god tillgång till både dator och Ipad.

Fotbollsakademien

På Fjälkinge skola drivs en fotbollsakademi i samarbete med Malmö FF där målet är att eleven både ska utvecklas kunskapsmässigt och som fotbollsspelare. 

Fotbollsakademien

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Fjälkinge skola

School zone: Östra

Phone

044-13 66 71

Visit address

Riddaregatan 44

291 67 Fjälkinge

Post address

Fjälkinge skola

Maria Mattisson

Riddaregatan 44

291 67 Fjälkinge

More contacts

Charlotte Olander

Rektor åk F-3

0733-13 66 72

Sven-Erik Nilsson

Vik rektor åk 4-9

0733 - 17 19 17

Maria Mattisson

Administratör

044-13 66 71

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more