Fjälkestads skola

Fjälkestads skola omfattar årskurserna 4, 5 och 6 med ca 90 elever. Fjälkestad ligger i ett naturskönt område vid Balsbergets fot.

Fjälkestads skola för elever i årskurs 4-6.
Fjälkestads skola för elever i årskurs 4-6.

Om skolan

Fjälkestads skola är en skola för elever i årskurs 4-6. I dagsläget har vi ca 90 elever. Vi har åldershomogena klasser. Skolan präglas av ett formativt undervisningssätt där eleverna blir medvetna om sitt eget lärande, kan utveckla sitt lärande samt utvärdera sitt lärande. Vi värnar om ett gott klassrumsklimat för att ge förutsättningar för eleverna att lyckas. Fjälkestads skola är en mindre skola och det gör att "alla känner alla", vilket skapar trygghet. 

Just nu är vårt prioriterade mål att öka måluppfyllelsen i matematik.

Vi arbetar mycket med miljöfrågor på vår skola

Fritidshem

Behöver man fritids efter skolans slut åker man direktbuss till fritidshemmet i Österslöv. Behöver man fritids på morgonen så tillbringar man morgonen på Österslövs fritidshem, innan man sätter sig på skolbussen och åker till Fjälkestad skola. 

Elevhälsa

Vi har sjuksköterska på plats en dag varannan vecka. Tider till skolläkare kan bokas genom skolsköterskan. I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, rektor, specialpedagoger, kurator och skolpsykolog.

Kontaktuppgifter till klasserna

Åk 4: 0728-85 83 97
Åk 5: 0733-13 40 43
Åk 6: 0729- 90 93 72

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Fjälkestads skola

School zone: Norra

Phone

0733-13 23 85

Visit address

Fjälkestadsvägen 450

291 94 Kristianstad

Post address

Fjälkestads skola

Susanne Knutsson

Kämpasträdet 8

291 94 Kristianstad

More contacts

Marie Ohlander

Rektor

0733-13 43 38

Susanne Knutsson

Administratör

044-13 23 41