Degebergaskolan

Tag del av Degebergaskolans PULS-projekt, från SVT:s nyhetsklipp, under länkar nedan.

Degebergaskolan ligger vid kanten av Österlen. Skolan är belägen mitt i naturen, cirka 30 kilometer söder om Kristianstad och omfattar årskurserna F-9 samt fritidshem.
Degebergaskolan ligger vid kanten av Österlen. Skolan är belägen mitt i naturen, cirka 30 kilometer söder om Kristianstad och omfattar årskurserna F-9 samt fritidshem.

Vår verksamhet

Degebergaskolan är en skola som omfattar förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-9. Skolan har tre arbetslag för årskurserna F-3, 4-6 och 7-9. 

I årskurs F-3 deltar alla elever i "Rörelsesatsningen i skolan" vilket innebär ökad rörelse under skoldagen t ex morgontabata och rastaktiviteter.

I årskurs 4-9 har alla elever idrott eller puls på schemat varje dag. Se film ovan. 

Våra pedagoger arbetar för att ge eleverna en trygg miljö. Våra grundläggande värderingar är att alla människor är lika mycket värda, alla har ansvar för allas rätt till trygghet och gemenskap och alla har rätt att bli sedda och bekräftade.

På skolan finns ett elevhälsoteam som har den enskilde elevens behov och intresse som utgångspunkt och arbetar för att eleverna ska må bra i skolan. Teamet består av rektorer, skolsköterska, skolläkare, specialpedagoger, kurator och skolpsykolog. 

Vi har elevråd, matråd, klassråd och normer & värderåd för att eleverna ska kunna ha inflytande på sin utbildning.

Fritidshem 

Skolan har fritidshem som består av två avdelningar, Ekorren och Ormen. Fritidshemmet ligger fint beläget nära Degebergas naturområden med "Sockertoppen" och "Olssons damm" som granne. Vårt fritidshem bygger på elevernas inflytande. Utifrån elevernas intresse och behov planeras verksamhetens innehåll. 

Skolbibliotek

Det finns ett bibliotek på skolan som är integrerat med folkbiblioteket. På biblioteket kan eleverna låna böcker, läsa tidningar, samt få handledning i informationssökning och källkritik. Vår utbildade bibliotekspersonal är en del av arbetet med Framgångsrik undervisning och arbetar ämnesövergripande på skolan. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Degebergaskolan

School zone: Södra

Phone

044-13 43 00

Visit address

Söndreklacksvägen 3

297 31 Degeberga

Post address

Degebergaskolan

Gun Nilsson

Söndreklacksvägen 3

297 31 Degeberga

More contacts

Marie Lindström

Rektor

0733-13 43 05

Liselotte Holmgren

Rektor, årskurs 4-9

044-13 43 02

Gun Nilsson

Administratör

044-13 43 01

Marie Persson

Ekonomi-administratör

044-13 43 00

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more