Räkna ut avgiften

I tjänsten nedan kan du fylla i dina uppgifter, så räknas barnomsorgsavgiften ut automatiskt. Fyll i månad och år och tryck på hämta.

Det yngsta barnet räknas som Barn 1 och det näst yngsta som Barn 2. Skriv in timmar per vecka och ange familjeinkomst och tryck på knappen "Beräkna avgift" för att se aktuell summa. 

Barn 3-5 år

Barn i åldern 3-5 år med allmän förskola är avgiftsfri. Tjänsten nedan ger resultat avgift 0 kr för hela denna åldersgrupp som anger 15 timmar. Har du barn i denna åldersgrupp och har omsorgsbehov, är arbetslös eller föräldraledig utgår avgift enligt taxa. För att se avgiften skriver du in 16 timmar istället för 15 timmar och då visas din avgift. Taxan är inkomstbaserad.

Vid frågor kontakta placeringsenheten på telefon 044-13 56 65 eller via e-post:

forskola@kristianstad.se

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.