Specialkost

En del barn och elever behöver anpassad kost, till exempel vid födoämneskänslighet. Då ska intyg från vårdnadsgivare lämnas till förskolan eller skolan.

Barn och elever i förskola och skola har rätt till anpassad kost vid:

  • Födoämnesöverkänslighet/allergi
  • Laktosintolerans

Elever i skolan har utöver detta, om behov finns, rätt till anpassad matsedel vid:

  • Selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt alternativt selektivt ätande i kombination med autism eller autismliknande tillstånd.

De barn som har matallergier och behöver annan kost ska lämna intyg. 

För att få specialkost av medicinska skäl krävs intyg från läkare eller dietist. Vad gäller laktosintolerans för skolbarn, skriver föräldrarna intyget själva. Nytt intyg ska lämnas årligen. 

I vår policy angående intyg avseende kost kan du läsa mer. Policyn finns under dokument.  

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.