Räkna ut avgiften

I tjänsten nedan kan du fylla i dina uppgifter, så räknas barnomsorgsavgiften ut automatiskt. Fyll i månad och år och tryck på hämta.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.