Vä förskola

Välkommen till Vä förskola. Vä förskola ligger naturskönt och centralt i Vä, söder om centralorten Kristianstad med närhet till natur och bibliotek. Vi har fin utemiljö och rymliga lokaler. Förskolan har fyra utvidgade avdelningar, en småbarn och en syskonavdelning.

Vi har fin utemiljö med olika platser som lockar till lek, möten och lärande.
Vi har fin utemiljö med olika platser som lockar till lek, möten och lärande.

Om förskolan

Stora huset
Stora huset Mansdalavägen 4.

Vä förskola startades höstterminen 1979 och är den äldsta av tre förskolor i Vä-området. Vä förskola består av sex stycken avdelningar fördelade i två olika byggnader.

I stora huset finns fyra utvidgade avdelningar som heter Kotten, Nyckelpigan, Solrosen och Lövet. Barnen är mellan 1 och 6 år. Våra utemiljöer består av tre gårdar att leka på. Gårdarna är anpassade efter barnens åldrar och inbjuder till lek och rörelse. Där finns sandlådor att leka i och öppna ytor att springa på samt gungor, pilkojor, rutschkanor och
andra lekredskap. Våra innemiljöer inspirerar till lek och skapande verksamhet.

Krumeluren
Avdelning Krumeluren på Mansdalavägen 6

På Krumeluren finns en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år och en syskonavdelning med barn i åldern 3-6 år. Krumeluren ligger en kort promenad bort. Krumeluren har en egen gård med gungor, sandlåda, kojor, cykelslinga, rutschkana och kuperad miljö för varierad utelek.

Förskolan har egen kokerska som serverar mat till oss dagligen. Krumeluren får sin mat från Väskolans kök.

Vårt arbetssätt

Verksamheten planeras utifrån barnens intressen och utifrån förskolans prioriterade mål. Dessa mål är valda utifrån Läroplanen för förskolan som är förskolans styrdokument. 

Vi tycker det är viktigt att vi stimulerar barnen i deras lekutveckling genom att vara närvarande i leken. Vi samtalar och läser mycket böcker för att utmana barnen i deras språkutveckling. 

För att främja tryggheten i barngrupperna tycker vi det är viktigt med fasta rutiner. Att känna sig trygg i gruppen är viktigt, därför försöker vi dela upp barnen i mindre grupper för att aktiviteten skall passa alla åldrar och för att alla ska få komma till tals. Vi lägger stor vikt vid kommunikation och kamratrelationer. 

I perioder arbetar vi med olika teman. Temat väljs utifrån barnens intresse. Innehållet i våra olika teman skiftar från termin till termin, men vår grund är att alltid arbeta med barns kommunikation och empati genom lek, drama, skapande, sång och musik.

Förskolans prioriterade mål

Vi arbetar enligt följande mål:

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Utveckling och lärande

 Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
 • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den och utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva lösningar av egna och andras problemställningar.

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
 • Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Vä förskola

School zone: Västra

Phone

044-13 20 56

Visit address

Mansdalavägen 4

291 65 Kristianstad

More contacts

Ulla Friberg

Rektor

044-13 20 56

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 07.30-12.00 och tis, tors 13.00-15.30. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad