Tvedegårds förskola

Tvedegårds förskola är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten.

Vår utegård väcker lusten att utforska och att lära i leken.
Vår utegård väcker lusten att utforska och att lära i leken.

Vår verksamhet

Tvedegård är en nybyggd förskola som är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten. Förskolan består av fyra avdelningar, som heter Björken, Linden, Lönnen och Kastanjen. Sju pedagoger arbetar på varje avdelning, vars undervisning utgår från Lpfö 18.

På vår förskola ska alla barn känna glädje och se fram emot att komma till förskolan. Alla barn ska känna sig betydelsefulla och vara en viktig del av gruppen. Miljön är inspirerande och väcker lusten att utforska och lära i leken. Barnen ska känna en tro på framtiden

- Vi skapar FRAMTIDSMOD!

Våra prioriterade mål under läsåret är kopplade till hållbar utveckling utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att utveckla vår undervisning så¨har vi kollegiala samtal. Där fördjupar vi våra kunskaper kring olika innehåll och vårt förhållningssätt.

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete är en pågående process som fortgår under hela läsåret och utvärderas kontinuerligt i våra analysgrupper. Vårt analysarbete vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kopplar vi litteratur och forskning till vårt arbete i analysgrupperna.

Besök oss

Du är välkommen att ringa och boka en tid om du vill hälsa på oss och veta mer om vår verksamhet.

Våra avdelningar

Kastanjen
0733-134978, 0733-134979

Björken
0733-134980, 0733-134981

Linden
0733-134982, 0733-134983

Lönnen
0733-134984, 0733-134985

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Tvedegårds förskola

School zone: Norra

Phone

0733-13 49 77

Visit address

Näsbychaussén 120

291 38 Kristianstad

More contacts

Annika Eriksson

Rektor

0733-13 49 77

Christoffer Salmén

Tf Rektor

0733-134983

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 07.30-12.00 och tis, tors 13.00-15.30. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad