Tallbackens förskola

Vår förskola ligger i villasamhället Vä, söder om centralorten Kristianstad.  Tallbackens förskola har fyra avdelningar. Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Vårt pedagogiska arbetssätt utgår från en tro på det kompetenta barnet.

Vi har en härlig utemiljö med olika platser som lockar till olika aktiviteter och stora möjligheter för lek, möten och lärande.
Vi har en härlig utemiljö med olika platser som lockar till olika aktiviteter och stora möjligheter för lek, möten och lärande.

Om oss

På vår förskola finns det två småbarnsavdelningar, Pyssling och Nallen,för barn i åldrarna 1-3 år. Vi har också två storbarnsavdelningar, Jätten och Trollet, där barnen är 3-6 år.

Vårt arbetssätt

Tallbackens förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Det innebär att vårt pedagogiska arbetssätt utgår från en tro på det kompetenta barnet.

Vi tror på att se och bekräfta barnets individualitet och rättigheter. Vi arbetar mot ett demokratiskt samhälle, där alla är lika mycket värda. Vi är lyhörda och lyssnar på vad barnen vill utforska, vi uppmuntrar och är delaktiga. Barnens idéer får ta plats och vi uppmuntrar och lyfter fram barnens egna tankar.

Vi arbetar utifrån alla sinnen där skapande och ateljén är en central punkt. Vi tror på en tillåtande miljö både inne och ute. En miljö i ständig utveckling som utgår från barnens behov just nu.

Besök oss

Det går bra att ringa oss och boka en tid för ett besök om du vill veta mer om vår verksamhet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Tallbackens förskola

School zone: Västra

Phone

044 13 21 05

Visit address

Folkvandringen 4

291 65 Kristianstad

More contacts

Cecilia Bagan

Rektor

044-13 21 05

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more