Svalans förskola

Vår förskola ligger på Odal i Kristianstad. Förskolan består av 5 avdelningar. Svalans förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola.

Vårt arbetssätt

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Det innebär att vår pedagogik bygger på respekt för barnet och dess unika förmågor. Detta sker genom:

Gemensam barnsyn

Vi ser och tror att barnet kan komma fram till egna lösningar och beslut. Vi tar tillvara på barnets nyfikenhet och erfarenheter. Vi utvecklar och stärker varje barn och dess förmågor för att rusta barnet på dess väg in i vårt demokratiska samhälle.

Gemensam kunskapssyn

Förskolan är en mötesplats där inne- och utemiljö lockar till upptäckande lek, aktivt utforskande och lärande. Förskolan är en plats där alla har roligt och är fulla av lust och nyfikenhet till att lära och utvecklas.

Gemensamma tankar runt pedagogiska miljöer

Inne- och utemiljöerna ändras efter barnens intresse och behov. Förskolan utnyttjar natur- och närmiljön kring förskolan. Detta ger barnen möjligheter att upptäcka sin omvärld.

Föräldraråd

Vi har ett gemensamt föräldraråd tillsammans med Helgedals förskola. Föräldraråd genomförs 4 gånger per läsår. Föräldrarådet består av förskolechef, pedagoger och föräldrarepresentanter från respektive avdelningar.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Svalans förskola

School zone: Västra

Phone

044-13 54 92

Visit address

Södra Långgatan 50

291 59 Kristianstad

More contacts

Louice Mac-Donald

Rektor

044-13 40 90

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-12 och tis, tors 13-15. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad