Smedjegårdens förskola

Smedjegårdens förskola har åtta avdelningar och våra barn är mellan 1 och 6 år. Färlövs skola och bibliotek är våra närmaste grannar.

Smedjegårdens förskola ligger i Färlöv, 10 km nordväst om Kristianstad med närhet till omväxlande och vackra naturområden.
Smedjegårdens förskola ligger i Färlöv, 10 km nordväst om Kristianstad med närhet till omväxlande och vackra naturområden.

Vårt arbetssätt

På Smedjegårdens förskola arbetar vi med entreprenöriellt lärande, Grön flagg och lösningsinriktad pedagogik.

Entreprenöriellt lärande i förskolan

Barn bygger med klossar
Barn som bygger efter sin egen ritning.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Det handlar om att utveckla och ta tillvara på barnens nyfikenhet, självtillit, kreativitet samt deras mod att våga. Entreprenöriellt lärande utvecklar och främjar också barnens sociala och kommunikativa kompetens, att samarbeta och samspela.  

Genom att använda oss av ett entreprenöriellt arbetssätt ger vi möjlighet för barnen att utveckla en förståelse för sig själv och för sin omvärld.

Entreprenöriellt lärande ger oss också möjlighet att låta barnen vara del i värdeskapande processer, det jag eller vi gör, skapar värde för andra.

Grön Flagg 


Olika exempel på hur vi arbetar med grön flagg.

Genom Grön Flagg vill vi bidra till ett livslångt lärande och intresse för en hållbar utveckling. 

I förskolans uppdrag ingår att medverka till att barnen tillägnar sig ett nyfiket och utforskande förhållningssätt till natur och miljö.

Lösningsinriktad Pedagogik (LIP)

De två grundtankarna i LIP är:

Förhållningsätt

  • Skapa en positiv atmosfär där gemenskap och trygghet står i fokus.
  • Fokusera och göra mer av det som fungerar bra.
  • Respektfullt bemötande.

Samtalsmetodik

  • Positiv feedback (benämna och lyfta det som fungerar).
  • Använda oss av kreativa frågor som inbjuder till eget tänkande och dialog.
  • Omformuleringar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Smedjegårdens förskola

School zone: Västra

Phone

044-13 44 41

Visit address

Hamiltons väg 7

291 11 Färlöv

Post address

Smedjegårdens förskola

Sandra Karlsson

Hamiltons väg 7

291 11 Färlöv

More contacts

Eva-Lotta Pallesen

Rektor

044-13 44 41

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad