Sjögårdens förskola

Mellan Kulltorp och Österäng ligger Sjögårdens förskola med en härlig utemiljö och grönområden utanför. Vi har två småbarnsavdelningar, två storbarnsavdelningar och kommunens enda språkförskola. Välkommen att kontakta och besöka oss.

Härlig utemiljö vid Sjögårdens förskola.
Härlig utemiljö vid Sjögårdens förskola.

Om oss

Vi har två småbarnsavdelningar, Räkan och Snäckan, för barn i åldrarna 1-3 år. På våra storbarnsavdelningar Sjöstjärnan och Hajen går barn i åldrarna 3-5 år. Delfinen är vår språkförskola.

Vårt arbetssätt

På vår förskola arbetar vi efter läroplan och utmanar barnens förmågor. Normer och värden samt barnkonventionen ligger till grund för att barn skall få tillgång till ett livslångt lärande.

Vi arbetar på olika sätt med rörelse, kommunikation, språklig medvetenhet, musik, fysik, kultur och teknik. Leken är viktig och ges stort utrymme. Genom lek får barnen utvecklas, lära känna sig själva och andra.

Den språkliga och kulturella mångfalden på förskolan ser vi som en rik tillgång. Vi fokuserar på det positiva hos varje barn och anser att kulturella och språkliga olikheter berikar barngruppen.

Vi lägger stor vikt vid att barn och föräldrar ska känna sig trygga med vår verksamhet. Barn behöver känna sig trygga för att kunna utveckla sin naturliga nyfikenhet och lust att lära. Vår verksamhet genomsyras av glädje och lärande. 

Språkförskolan Delfinen

Delfinen är en språkförskoleavdelning med upptagningsområde i hela kommunen. Här arbetar förskollärare, barnskötare och logoped tillsammans med barnen. Du hittar blankett för att ansöka till språkförskolan under relaterad information och e-tjänster. 

Alternativ kommunikation (AKK)

Med hjälp utav tecken kan vi säga vad det är vi vill och vad vi menar. När det talade språket inte bär och när man inte blir förstådd, kan alternativ kommunikation (AKK) hjälpa oss. Vi använder oss av AKK när vi leker, är ute, klär på oss, äter, samtalar och vid samling.

Besök oss

Du är välkommen att ringa och boka en tid om du vill besöka oss och veta mer om vår verksamhet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Sjögårdens förskola

School zone: Östra

Phone

0733-13 59 01

Visit address

Hjalmar Söderbergs väg 16

291 46 Kristianstad

More contacts

Katarina Dackland-Lagnelöv

Rektor

0734-69 89 02

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more