Sandvaktarens förskola

Sandvaktaren är en utforskande förskola i Åhus. Vi har fyra ljusa avdelningar som inbjuder till pedagogiska och kreativa lärandeprocesser. Vår utemiljö är väl tilltagen och varierande med många möjligheter till olika aktiviteter.

Sandvaktarens förskola ligger centralt i natursköna Åhus.
Sandvaktarens förskola ligger centralt i natursköna Åhus.

Vår verksamhet

På Sandvaktarens förskola vill vi ge barnen förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. Barnen ska ges möjlighet att stärka sina grundläggande färdigheter eftersom vi vet vilken betydelse de har för framtida lärande, för hälsan och för livet. Dessa färdigheter hjälper barnet att reglera sig själv, samspela med andra och kunna förstå sina egna och andras känslor och reaktioner. Med empatiska förmågor och tro på sig själv möter barnen världen med tillit och utforskande nyfikenhet.

Nyfikenheten, lusten och viljan hos barnen att lära tillsammans är grunden för det kreativa lärandet på vår förskola. Vi bygger vårt pedagogiska arbete på barnens delaktighet, inflytande och intresse. Vårt samarbete med dig som förälder är viktigt för ditt barns utveckling. Genom vårt fokus på kvalitet vill vi skapa en förskola för framtiden.

Vi arbetar med ett material som heter Start och StegVis, där barnen utvecklar viktiga sociala och emotionella färdigheter. Det ger barnen möjlighet att på ett positivt sätt samspela med omvärlden och förstå känslor och relationer.

Sandvaktarens förskola är Grön Flagg-certifierad och vi kemikaliebantar för att få en giftfri barnmiljö.

På Sandvaktarens förskola har vi en yngrebarnsavdelning, Maneten, för barn i åldrarna 1 - ca. 3 år.

På äldrebarnsavdelningen, Måsen, går barn i åldrarna ca. 3 - 6 år.

Vi kan även erbjuda två utvidgade avdelningar för barn mellan 1-6 år, Tärnan och Humlan.

Besök oss

Du är välkommen att ringa oss och boka en tid för ett besök. Vi visar dig gärna runt och berättar mer om vår verksamhet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Sandvaktarens förskola

School zone: Södra

Phone

044-13 46 28

Visit address

Sandvaktaregatan 1

296 35 Åhus

More contacts

Kerstin Beyhammar

Rektor

044-13 46 28

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad