Österängs förskola

Vår förskola ligger inne i ett bostadsområde. Närområdet är fritt från trafik. Det finns gott om lekplatser och grönområden. I vår närhet finns även ett större naturområde, Björket.

Österängs förskola ligger nära centrum med bra bussförbindelser.
Österängs förskola ligger nära centrum med bra bussförbindelser.

Förskolan

Lekstuga
Lekstuga på vår tomt. 

Förskolan består av fyra avdelningar. Två storbarnsavdelningar och två småbarnsavdelningar. Sammanlagt finns runt 70 barn med olika kulturella bakgrunder på avdelningarna. På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, förskolechef, specialpedagog, kokerska, lokalvårdare och vaktmästare. Förskolan har öppet 6.30-18.00 (vid behov 18.30). Maten som serveras på förskolan är till stor del ekologisk och de flesta råvarorna är svenska. 

Språk

På förskolan arbetar vi med att utveckla den språkliga medvetenheten. Detta gör vi genom att ta tillvara på alla de tillfällen som ges till att på olika sätt arbeta med språket. Barnen ges rikliga språkliga upplevelser genom sång, bild, läsning, drama och rörelselek som stimulerar barnens nyfikenhet och lust att kommunicera.

Barns inflytande

Barnen har stort inflytande över verksamheten. Vi lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är och efter förmåga får de ta ansvar för handlingar och för miljön i förskolan. Nyfikenhet, behov och kreativitet ligger till grund för utformningen av förskolemiljön. Vårt förhållningssätt genomsyras av ett positivt och tillåtande bemötande.

Hållbar utveckling

Vi arbetar även med hållbar utveckling och miljöarbete på olika sätt. Under barnens förskoletid arbetar vi med kretslopp, källsortering och resurssnålhet. Vi talar om vikten av att inte skräpa ner och skapar motivation hos barnen att vara rädda om vår natur. Barnen får utforska djur och natur i vår närmiljö.

Likabehandlingsplanen 

På förskolan pågår ett ständigt arbete med likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Barn ska skyddas från kränkningar (att bli sårad), trakasserier (att bli upprörd eller störd flera gånger) och diskriminering (att bli olika behandlad för vem man är eller hur man ser ut). Varje barn ska känna trygghet och glädje när de går till förskolan. De ska få ro till att leka och lära. Varje barn ska få känna glädje i att lyckas och tro på att de kan själv.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill komma på besök!

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Österängs förskola

School zone: Östra

Phone

0738-53 26 18

Visit address

Sjövägen 27 D

291 46 Kristianstad

More contacts

Katarina Dackland-Lagnelöv

Rektor

0734-69 89 02

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more