Önnegårdens förskola

Förskolan består av två byggnader, en för de yngre barnen och en för de äldre, med varsin utemiljö. Den är belägen i en vacker miljö med närhet till varierande natur, djurliv, idrottsplats och lekplatser. Ibland åker vi på utflykter med buss/tåg för att utforska andra smultronställen i närheten.

Pedagogik

Vi arbetar utifrån förskolans styrdokument med fokus på språkutveckling och naturvetenskap. Barnsynsdokumentet som du får ta del av när ditt barn börjar hos oss är lokalt framarbetat för Önnegårdens förskola och beskriver vår värdegrund. Denna kompletterar förskolans läroplan i att  beskriva vad du som vårdnadshavare kan förvänta dig av våra pedagoger under ditt barns förskoletid. Dokumentet beskriver tillsammans med planen mot diskriminering och kränkande behandling, förhållningssätt, kunskapssyn och barnsyn.

Genom att få möta läroplanens innehåll genom lek, rörelse, samspel, drama, skapande, naturvetenskap &  matematik etc. ges barnen möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter tillsammans med våra pedagoger. Ett tematiskt arbetssätt genomsyrar hela förskolans arbete.

Vi strävar efter att öka barnens inflytande över verksamheten och har inrättat ett
barnråd som fungerar som en del av barnens möjlighet till ökat inflytande över sin
dag på förskolan, och den miljö barnen möter. 
Som vårdnadshavare ges du möjlighet att få insyn och inflytande i verksamheten
genom daglig kontakt med ditt barns pedagoger, samt genom inbjudan till
utvecklingssamtal och vårdnadshavarmöten. 

Varmt välkommen att besöka oss, så berättar vi mer om vår verksamhet!

Önnegårdens förskola.jpg

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Önnegårdens förskola

School zone: Västra

Phone

044-13 44 05

Visit address

Önnegatan 2

291 73 Kristianstad

More contacts

Emelie Nilsson

Rektor

044-13 55 64

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more