Öllsjö förskola

Strax söder om Kristianstad ligger Öllsjö förskola. Förskolan består av fem avdelningar, två småbarnsavdelningar samt tre storbarnsavdelningar. Om det inte ser naturligt ut kommer det att vara lätt att använda.

Förskolan har en gård där det finns gott om utrymme för lek, motorik, kreativitet och fantasi.
Förskolan har en gård där det finns gott om utrymme för lek, motorik, kreativitet och fantasi.

Om förskolan

Lek

Vi är förskolan med profession och vi-känsla som ger barnen utmaningar, lärdomar och härliga minnen. Barn och föräldrar upplever att de är viktiga. Vi känner yrkesstolthet och glädje.

I vårt närområde finns en liten skogsdunge, flera lekplatser och bibliotek som vi gör utflykter till.

Förskolan har två småbarnsavdelningar som heter Sälen och Pingvinen samt tre storbarnsavdelningar som heter Hajen, Delfinen och Valen.

Öllsjö förskola är en av tre förskolor (de andra är Öllsjö Gård och Kärnhuset) som ligger i ett villaområde med såväl nybyggda hus som lite äldre. Förskolan har ett nära samarbete med både Kärnhuset och Öllsjögårds förskola.

Öllsjö förskola har gemensam stängning. Sammanslagningar sker vid jul - och sommarledigheter. Öllsjö förskola har tillgång till ett gemensamt förskolebibliotek där man kan läsa böcker, dramatisera böcker, skapa, dansa, sjunga och lyssna på musik mm.

Förskolans prioriterade mål

Att barnen utvecklar ett nyanserat språk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Fri lek är viktigt. Det är lärande och utvecklande för barnen att leka. Pedagogerna stimulerar, utvecklar, utmanar och stöttar barnen i deras lek.

Lek

Vi menar att barn lär genom leken (Lpfö 98). Vi ger barnen möjlighet att leka tillsammans, vi utmanar dem i leken. Pedagoger anpassar lekmiljöer som ska locka till lek både inne och ute. Pedagoger är närvarande i leken för att kunna inspirera, stötta, uppmuntra, hjälpa barnen att stanna kvar i leken och utveckla sin lekförmåga.

Grön Flagg

Vi arbetar kontinuerligt med certifieringen Grön Flagg i vår dagliga verksamhet. Det är stiftelsen Håll Sverige rent som tillhandahåller program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Du kan läsa mer på deras hemsida.

Håll Sverige Rent

Utemiljö

På vår gård finns det stora fina utrymmen att vara på. Vi har klätterträd, sandlådor, motorikbana, lekredskap, gräsytor och cykelbanor som skapar många olika lekmiljöer och där barnen kan leka och använda sin fantasi.

Besök oss

Välkommen att höra av er till oss så kan vi visa er runt på förskolan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Öllsjö förskola

School zone: Västra

Phone

044-13 58 64

Visit address

Gorms väg 32

291 66 Kristianstad

More contacts

Carina Lindell

Rektor

044-13 58 64

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more