Lekholmens förskola

Välkomna till Lekholmens förskola! Vår förskola har fem avdelningar, två för storbarn och två för småbarn. Vi har ytterligare en avdelning som är öppen dygnet runt, årets alla dagar.

Lekholmens förskola
Lekholmens förskola

Om oss

Lekholmens förskola ligger i östra Kristianstad nära Centralsjukhuset. Vi befinner oss i paviljonger sedan februari 2019. Vi har fem avdelningar; småbarnsavdelningarna Gungan och Nallen samt storbarnsavdelningarna Karusellen och Nalle-Maja. Avdelningen Nallen har tillsammans med Nattisavdelningen öppet dygnet runt, årets alla dagar. Här kan vi erbjuda omsorg för barn i åldrarna 1-13 år, när vårdnadshavarna arbetar på obekväma tider.

Våra avdelningar

Varje barn är unikt och tar olika lång tid på sig att knyta an till nya vuxna, andra barn och miljön på förskolan. Därför planerar vi inskolningen i samråd med dig som är vårdnadshavare. Du bör avsätta minst två veckor då du finns tillgänglig. Under den här tiden har vi möjlighet att lära känna varandra och du får en inblick i förskolans verksamhet. Vid inskolning på kvällar, helger och nätter rekommenderar vi tre veckor för inskolning. Om ditt barn har behov av nattomsorg behöver du avsätta tre nätter, du sover här tillsammans med barnet. 

Miljö

Lekholmens förskola drabbades under hösten 2018 av en vattenläcka. Från februari 2019 huserar vi i paviljonger belägna i anslutning till Lekholmens utemiljö. Vi arbetar på att utveckla vår utemiljö för att göra den utmanande, rolig och tillgänglig för alla barn här, oavsett ålder. Vi har dessutom tillgång till ett stort område bakom förskolan. Vi leker ute varje dag och de flesta avdelningarna går till skogen varje vecka och här kan vi leka, bygga kojor, äta vår frukt och ta del av allt som skogen erbjuder.

Vår pedagogik

Som vårdnadshavare kan ni förvänta er att barnen möter pedagoger – förskollärare, barnskötare och andra vuxna – som ser ert barns starka sidor och utvecklar och stärker ert barn tillsammans med barngruppen i den dagliga verksamheten. Lekholmens förskola erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där pedagogisk omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. Förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och utbildningen utgår från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.
Barn som behöver mer stöd och stimulans får detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Verksamheten utgår från förskolans läroplan och att pedagogerna får kontinuerlig och relevant kompetensutveckling.

Verksamhet på obekväma tider

På samtliga avdelningar finns det barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväma tider (OB). På måndag till fredag klockan 06.30 - 18.00 är vi en 1-6 års förskola. 

Vi erbjuder nattomsorg för dig som arbetar mellan klockan 18.30 - 06.30 eller på helger. Från klockan 18.00 öppnas nattavdelningen där vi tar emot även barn från 6-13 år. Verksamheten på helgerna är avsedd för barn 1-13 år. Lekholmen är en förskola som är öppen dygnet runt, tolv månader om året. Vi stänger sex dagar (dagtid) per år för planering av verksamhet och utbildning av personal. För tydliga riktlinjer gällande omsorg på obekväma tider och Nattomsorg kan ni läsa mer i kommunens tillämpningsföreskrifter, se under Länkar nedan.

Måltider

Vi är en hälsofrämjande förskola och därför vill vi i alla sammanhang bjuda barnen på goda och nyttiga rätter. Vi använder miljövänliga produkter i så stor utsträckning som möjligt, till exempel kravmärkta morötter, bananer och mjöl. Vi har ekologiska produkter som mjölk och fil.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Lekholmens förskola

School zone: Östra

Phone

0733-13 64 99

Visit address

J A Hedlunds väg 21

291 33 Kristianstad

More contacts

Ruzica Stanojevic

Rektor

0733 - 13 64 99

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-12 och tis, tors 13-15. Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

I skolområde östra är samtliga förskolor och skolor krav-certifierade. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Read more