Helgedals förskola

Helgedals förskola består av fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar och två storbarnsavdelningar fördelat i två plan. Utemiljön är kreativ och inbjuder till lek och lärande året om.

Vår förskola

Förskolan har totalt fyra avdelningar. De yngsta barnen går på avdelningarna Vätten och Älvan. På Tomtarna eller Trollet går de äldsta barnen. Förskolan får maten från Helgedalsskolans kök och vi har ett nära samarbete med köket som även gör barnen är delaktiga i mathanteringen.

Ordinarie öppettider på förskolan är kl. 6.30 till 18.00.

Vårt arbetssätt

Välkomna till Helgedals förskola, en förskola där vi bygger samman lek och lärande i enlighet med läroplanen. Varje barn ska utmanas och stimuleras i sitt lärande för att nå så långt som möjligt i den undervisning vi bedriver. Vi arbetar nära varandra och utnyttjar våra gemensamma torg för lek och utveckling. Barn utvecklas olika och därför ser vi stor med fördel att ofta arbeta i tvärgrupper för att stimulera barnets lärande.

På förskolan arbetar vi särskilt med några prioriterade mål ur förskolans läroplan Lpfö 18. Dessa är gemensamma för förskolans avdelningar, liksom det tematiska arbetssätt som genomsyrar undervisningen. Under det kommande läsåret kommer vi utifrån målen i förskolans läroplan att arbeta med språkutveckling. Vi använder oss av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i samspelet med barnen. Det innebär att vi samtidigt som vi talar med barnen verbalt, förstärker vissa ord med hjälp av tecken. TAKK främjar språkutvecklingen och förtydligar det talade språket. Vi arbetar även bildstöd i samtliga situationer med barnen för att ytterligare förstärka barnets språk och medvetenhet. De flesta pedagoger som arbetar på Helgedals förskola har utbildning i ICDP (Vägledande samspel). Denna utbildning fokuserar relationen mellan barn och vuxna, och på vilket sätt samspelet mellan dessa kan bli så utvecklande som möjligt.

Utevistelse

Utevistelsen är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Vår nya utemiljö inbjuder barnen till att utveckla sin lek, sina sinnen och sin motorik. Genom utevistelserna utvecklas barnens sinnen, fantasi, motorik samt den sociala träningen och gemenskapen på ett naturligt sätt.

Samarbete med skolan

Precis intill vår förskola ligger Helgedalskolan som har elever från F-klass upp till årskurs 6. Samarbetet med skolan, överlämningsrutiner, och det livslånga lärandet är en viktig del av vårt arbete. Samarbetet ger oss även möjlighet att kontinuerligt besöka skolans idrottshall för lek och motorisk träning. Genom gott samarbete och gemensamma rutiner strävar vi tillsammans med skolans personal för att få en trygg och naturlig övergång för barnen till skolans värld.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Helgedals förskola

School zone: Västra

Phone

044-13 40 90

Visit address

Sibyllevägen 32

291 62 Kristianstad

Post address

Helgedals förskola

Sibyllevägen 32

291 62 Kristianstad

More contacts

Jenny Algerstedt

Rektor

044-13 45 84

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad