Femöringens förskola

Femöringens förskola är en liten förskola belägen i vackra Rinkaby, mellan Kristianstad och Åhus. På förskolan arbetar all personal med alla barn. Vid behov delar vi upp barngruppen utifrån ålder eller i tvärgrupper.

Femöringens förskola ligger i Rinkaby utanför Kristianstad, på väg mot Åhus.
Femöringens förskola ligger i Rinkaby utanför Kristianstad, på väg mot Åhus.

Välkommen till Femöringens förskola

Miljön ute
Välkommen till Femöringens förskola!

Mitt i byn ligger Femöringens förskola, vägg i vägg med Rinkaby skola, något som skapar gemenskap och trygghet för barn och personal.

Vi har en inspirerande och lärorik miljö som stimulerar barnens olika lekar och aktiviteter. Vår natursköna omgivning ger oss många upplevelser, så som att leka på olika lekplatser, gå promenader och hälsa på de djur som finns i vår närhet. Vi leker också på skolgården med dess stora äng.

Vår vision och grundidé

Vår förskola ska vara en trygg och lärorik plats att komma till där alla ska känna sig välkomna och sedda. Det ska synas att verksamheten präglas av ett pedagogiskt ledarskap där omsorg och lärande bildar en helhet. 

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över etiska dilemman.

kompisar
Vara kompisar!

Likabehandlingsplanen som finns i Kristianstads kommun, är ett levande dokument, som vi berör dagligen och arbetar med genom "Veckans likabehandlingsord". Här får barnen vara med och välja ut ord och uttryck som blivit viktiga hörnstenar i vårt förhållningssätt och bemötande mot varandra. Det är viktigt att förstå och kunna sätta sig in i hur någon annan känner. Hos oss får barnen träna på att visa empati, ta hänsyn och att vara en bra kamrat. 

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Miljön omkring oss är viktig, såväl inomhus som utomhus. Här inspireras och utmanas barnen till att bli nyfikna på lek och lustfyllt lärande i olika former. Barnen utmanas i roliga och inspirerande lekmiljöer.

En gång i veckan använder Laban skolans gymnastiksal, där vi har rörelse i olika aktiviteter. Det förekommer hinderbanor, bollekar, musikrörelse, samarbetsövningar osv. Labolina har rörelse på förskolan i form av rörelse till musik, dans och bollekar.

Språket är en stor del av lärandet och viktigt i olika situationer. Språket genomsyrar dagligen verksamheten på olika sätt, till exempel genom rim och ramsor, sånger, bokläsning och pedagogiska appar på Ipaden.

bokbuss
Läsglädje  genom Bokbussens alla härliga böcker!

Varannan fredag när Bokbussen kommer till oss, får barnen möjlighet att följa med och ha inflytande på valet av nya böcker, sagor och berättelser. På förskolan finns även bokkassar som barnen får låna hem och läsa tillsammans med familjen. Av erfarenhet ser vi att böcker, läsning, texter och bilder får barnen att upptäcka och få nya upplevelser. Här lägger vi grunden till livslång läsglädje!

En dag i veckan kommer klass 2 från skolan och läser för förskolebarnen, vilket ger ett ömsesidigt lärande. Här ser vi det tydliga samarbetet mellan förskola och skola. 

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Vi ger barnen utrymme till att uttrycka sina tankar, vilket leder till att de kan påverka sitt lärande och sin vistelse på förskolan, både i det lilla och det stora.

Utevistelse har vi varje dag i alla väder. Vår utemiljö har utvecklats och den är inspirerande och inbjudande med allt från cyklar, pilekoja, klätterträd till gungor, spannar och spadar. De barn som sover gör det ute i vagnar under markis, vilket minskar smittor och främjar välbefinnandet hos barnen.

Välkommen till Femöringens förskola!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Femöringens förskola

School zone Östra

Phone

044-13 46 93

Visit address

Eva Waldemarssons väg 5

291 76 Rinkaby

More contacts

Filip Strandqvist

Rektor

0733-13 48 07

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar alla frågor om kö, placeringar och avgifter för barn i förskola. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad