Diamantens förskola

Diamantens förskola ligger mitt i Tollarp. Vi har nära till både natur, kommunikation och kultur. Vårt pedagogiska arbetssätt grundar sig i en syn om det kompetenta barnet och det är utgångspunkten för allt lärande på Diamantens förskola.

Den nybyggda delen av Diamantens förskola.
Den nybyggda delen av Diamantens förskola.

Om oss

Diamanten består av nio avdelningar. I den södra delen av våra byggnader finns tre småbarnsavdelningar för barn i åldrar 1-3. I mellandelen har vi tre avdelningar med barn i åldrarna 4-5 år. I vår norra del har vi två avdelningar för barn som är 1-5 år. Vår nionde avdelning ligger vid Tollarps skola och heter Bärnstenen och har barn i åldrarna 1-5år.

Vår förskola har inriktningen natur och teknik. Vi utgår från det kompetenta barnet som lär sig genom att leka och utforska. Vi ser naturen som vårt förlängda rum där vi upptäcker tillsammans med barnen.

Vår miljö

Vår förskola består av tre delar, två nyrenoverade och en helt nybyggd del. Vår inomhusmiljö är lustfylld, utmanande och föränderlig efter barnens intresse och behov. Diamanten erbjuder barnen möjlighet att utforska vår ateljé, våra lektorg samt vår fantastiska utemiljö. Vår nybyggda utemiljö inspirerar till lek och lärande och ligger omgiven av skog och natur.

I Mellanhuset på Diamanten finns vår matsal och kök. I matsalen tar barnen själva mat från en fint uppdukad buffé. Köket satsar på hög kvalitet i upphandlingarna av livsmedel och strävar efter ett ökat inköp av ekologiska produkter. Vårt kök är KRAV-certifierat vilket innebär att 25 procent av råvarorna som används är KRAV-märkta. Menyerna på Diamanten är väl planerade där produkter väljs beroende på säsong. Bärnstenen får sin mat tillagad av Tollarps skolrestaurang och levererad till sig.

Besök oss

Det går bra att ringa och boka en tid för att besöka oss. Vi visar gärna runt dig och berättar mer om vår verksamhet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Diamantens förskola

School zone: Södra

Phone

044-13 46 49

Visit address

Luevägen 1-3

298 34 Tollarp

More contacts

Katarina Wedin

Rektor

044 - 13 46 49

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more