Ängsgårdens förskola

Ängsgårdens förskola ligger i en naturskön omgivning i centrala Kristianstad med träd, buskar och stora grönytor som utgör möjlighet till lek, fantasi och lärande. Förskolan består av åtta avdelningar i nyrenoverade lokaler. Vi har även ett förskolebibliotek med spännande och varierande litteratur.

Ängsgårdens förskola har tre härliga utegårdar som inspirerar till mycket lek.
Ängsgårdens förskola har tre härliga utegårdar som inspirerar till mycket lek.

Grundläggande värden

Vi står för en positiv livssyn och arbetar med att lära ut att acceptera och respektera att alla människor är olika och har olika behov. Vi vill bemöta alla med att se och uppmuntra individens förmågor och styrkor. Vår vision är: Vi bygger en framtid med respektfulla individer som vill, vågar och kan!

Samarbete

På förskolan arbetar vi efter att balansera vardagen mellan omsorg, lek och undervisning. Både inne och ute finns möjligheter till varierande lek i liten och stor grupp. Vi värnar om ett samarbete i verksamheten där pedagoger hjälper varandra för att barn ska känna trygghet och tillit till flera som arbetar på förskolan. Vi vill också lägga grunden till att alla ska känna gemenskap och ha en positiv Vi-känsla.

Lek och lärande

Under dagen planeras pedagogiska aktiviteter utifrån ett tematiskt arbetssätt och barngruppen delas in i olika grupper utifrån färdigheter och möjligheter till utveckling. Pedagoger och barn uppmuntrar varandra tillsammans och lär nya saker som gör skillnad. Förskolans pedagoger arbetar med lek och lärande där omsorg, rutiner tillsammans med undervisning bildar en helhet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Ängsgårdens förskola

School zone: Östra

Phone

0733-13 49 73

Visit address

Lasarettsboulevarden 20

291 33 Kristianstad

More contacts

Christina Nilsson

Rektor

0733-13 49 68

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Read more