Räkna ut avgiften

I tjänsten nedan kan du fylla i dina uppgifter, så räknas barnomsorgsavgiften ut automatiskt. Fyll i månad och år och tryck på hämta.

Det yngsta barnet räknas som Barn 1, det näst yngsta som Barn 2. Skriv in timmar per vecka och ange familjeinkomst, tryck på knappen beräkna avgift för att se aktuell summa. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.