Oplev Åhus på egen hånd

Se og opdage Åhus ved at gå på en turné. Brochuren Åhus på egen hånd er et kort med landemærker markeret sammen med en kort tekst.

Åhus fik sine købstadsprivilegier i 1209. Byen blomstrede og sortebrødrene fra dominikanerordenen skabte klostret, der er blevet kaldt Nordens første universitet. Men man mistænker vikingekongen Knud Den Store for allerede tidligere at have været på spil i Åhus; var det mon ham, der stod bag borgen Aose Hus? Tidligt i middelalderen var Åhus i hvert fald allerede på kortet hos paven i Rom og handelsrejsende strømmede til langvejs fra. 

Storhedstiden sluttede brat i 1617, da Åhus mistede sin status som købstad. Chr. IV havde anlagt Kristianstad, og tvangsflyttede nu både håndværkere og bygninger fra Åhus til den nye by lidt længere nord på.

Da jernbanen kom til i midten af 1800-tallet, blomstrede Åhus op igen. Velstanden blev baseret dels på ålefiskeri – med en ålekonge, der bl.a. leverede direkte til den kongelige majestæt – og på tobak – med en cigarkonge, hvis cigarmagere rullede en million cigarer om året. Ved århundredeskiftet kørte der propfyldte badetog til Täppetstranden, hvor mænd og kvinder badede nøgne, og nogle år inde i 1900-tallet lød fabriksfløjten for første gang på byens spritfabrik.

I dag er Åhus et absolut attraktivt lokalsamfund med ca. 10.000 faste indbyggere og mindst lige så mange sommergæster fra både Sverige og udlandet, der lokkes af de lange sandstrande, den flotte og velfungerende lystbådehavn og en middelalderlige bykerne med mange kulturminder. Åhus har også udviklet sig til at være et centrum for kunst og design med et stort antal unge og dygtige kunstnere og designere.

Velkommen på rundtur på egen hånd i Åhus!

Det var på Torvet, byen begyndte. Torvet har altid været det centrale samlingspoint for Åhus-borgerne. Her skete handlen, her samledes man til højtiderne, her tog man de fælles beslutninger og herfra spredtes rygterne.

I torvets nordvestre hjørne ligger Sankta Maria kirke, Åhus ældste bygning, der stadig bruges. Kirken menes at være bygget i 1100-tallets 2. halvdel og blev allerede renoveret første gang i 1200-tallet med Lunds domkirke som forbillede. Siden er der blevet bygget til kirken flere gange. Prøv selv at gå ind og se efter!

Går I videre vest på, forbi kirken, kommer I til rigsvej 118 og den sydlige rundkørsel. På rundkørslens nordside ligger Anders Håkansgården, en hjemstavnsgård, der drives af Sankta Annas gilderne.

På modsatte side ligger 2 bygninger, der fortæller om et af de gamle traditionelle håndværk i Åhus. Det er Rebslageriet, hvor landets sidste rebslagere lavede reb og tovværk frem til 1966, og så er der 

Tobaksladen
Omkring år 1900 havde de flest Åhus-borgere deres eget lille jordstykke med tobaksplanter. Bladene blev tørret i laderne, og blev siden solgt til ”cigarkongen” Per Svensson, der rullede Åhus-havannesere, indtil det statslige tobaksmonopol overtog tobaksfremstillingen i Sverige.

Sådan ca. der, hvor I står, fandtes en gang byens Vesterport med en velbevogtet vindebro, der førte ind til Åhus by. Og langs med rigsvej 118 nordpå kan I se resterne af bymuren, som i det mindste delvist omgærdede byen. Det er faktisk kun Visby på Gotland, der har en bedre velbevaret middelalderlig ringmur. 

Vi går tilbage til Torvet med det vinrøde Rådhus på den nordlige side. Her er i dag museum og turistbureau. Det er faktisk ikke helt klart, om der nogensinde har været rådhus i bygningen, men huset er absolut et besøg værd.

Kikker I mod syd, ser I et helt anderledes træhus i 2 etager. Det er det såkaldte Otto Ols-hus eller Linas Bageri. Det er bygget af en tolder, og den første bager flyttede ind i huset i begyndelsen af 1800-tallet.

Hvis I nu fortsætter mod syd til den lille sti mod Köpmannagatan, så ser I først ruinerne af kapellet ved Sankta Annas Hospital. I 1524 grundlagde danskeren Claus Denne både sygehus, alderdomshjem og herberg for rejsende; han viede i det hele taget sit liv til de syge og hjemløse. Der fandtes også et lille kapel, selvom det ikke var kirken, der stod bag aktiviteterne. Da Åhus i 1624 mistede sine købstadsrettigheder, døde virksomheden ud og aktiviteterne blev lukket.

Lige overfor kan I se et lille uanseligt bindingsværkshus. Men husets store åbne ildsted og skorstenen reddede engang kong Karl Xl’s liv; han havde nemlig på præstens opfordring gemt sig i skorstenen over røgspjældet for at undslippe fra danskerne. Det forklarer, hvorfor huset derefter er blevet kaldt Kungsstugan.

Gå et lille stykke længere ud øst på, og bliv nu ikke overrasket, når I møder en Stensarkofag. Den var en del af lasten på et skib, der gik på grund engang i 1700-talet og forbindes med sagnet om prinsessen fra havet. Det påstås, at folk inde på kysten lokkede skibet til at gå på grund.

Nu er det tid at gå ned mod Gamla Skeppsbron langs Helgeåen. Her findes resterne af det, der måske har været Nordens første universitet, Dominikanerklostret. Det var en kultur- og uddannelsesinstitution på højt niveau, som forsvandt i forbindelse med reformationen; året efter i 1537 overtog kongen klostret. Sten fra bygningerne blev siden slæbt til den nye by, Kristianstad, da den blev bygget efter 1614.

Et lille stykke oppe af åen kan I se Äspetbron, en svinghjulsbro, ser siden 1908 har afløst århundredes færgetrafik frem og tilbage over åen. Her var også tidligere brovagt-hytter, og det kostede 5 øre, tur-retur, at benytte broen.

Endnu længere oppe af åen ligger Mölleholmen, hvor den svenske ingeniør-officer Erik Dahlberg forsøgte at opdæmme Helgeåen under de skånske krige midt i 1600-tallet, så Kristianstad, længere oppe af åen, ville blive oversvømmet. Forsøget mislykkedes dog, fordi strømmen var for stærk.

Langs Gamla Skeppsbron ligger der gennem hele sommeren store og små sejlbåde med vejende mastetoppe og blafrende flagliner. Her på Havnepromenaden finder I også et bredt udvalg af sommerrestauranter, isbåde og restaurantbåde!

Inde bagved ligger den gamle, stemningsfyldte Gæstgivergård, der stammer helt tilbage til 1700-tallet.

Havnen domineres af spritfabrikken – The Absolut Company. Det er her – og kun her - alt Absolut vodka fremstilles. Det er historien om en kolossal forretnings-succes, der for længe siden begyndte med en fattig bondedreng fra Kiaby, der hed Lars Olsson, og som nu via smart amerikansk markedsføring siden 1980’erne er et af verdens mest kendte spiritusmærker. Klokketårnet ved fabrikken har givet den øgenavnet ”Spritkirken”.

Et lille stykke længere ude mod trafikhavnen, i skyggen af den store kornsilo, ligger borgruinen Aose Hus. Borgen lå oprindeligt på en holm, omgivet af en mur og en fyldt vandgrav med en vindebro. Det blev antageligt bygget i 1000-tallet, blev ødelagt i 1569 af hertug Karl, hvorefter resterne blev begravet under flyvesand i mange år, inden de blev udgravet i slutningen af 1800-tallet. Man har ment, at det var ærkebiskop Eskild, der var bygherre, men nye udgravninger efter år 2000 har givet ny viden, og nu hælder man mere til, at det måske var Knud den Store, kong af både Danmark og store dele af England, der var Aose Hus første herre.

Går I over havnen, kommer I til Kronoskogen, et naturreservat midt i byen og måske Nordens sidste tilholdssted for kæmpebillen, kæmpepragtvædder. Længst ude ligger fugle-lagunen med udsigtstårnet, hvorfra man kan studere vadefuglenes træk.

Vil I hellere studere det menneskelige strandliv, fortsætter I syd over langs kysten til Äspetstranden. Derfra har I kilometer efter kilometer af herlig hvid sandstrand. I Yngsjö er der både en hunde- og en naturiststrand.

Når ålemørket kommer og sommerbaderne er taget hjem, tændes de store lamper i åleskurerne, og der dækkes op til ålegilde mange steder langs kysten. Åhus er fortsat centrum for ålefiskeriet og den dag i dag er det en stærkt levende kultur. Nord for Åhus havn ligger Täppetstranden med badebro og friluftsbad, pizzeriaer og restauranter, konferencehotel, campingplads og minigolf.

Her mødes elitespillere i både beach-håndbold og beach-fodbold hver sommer – og undertiden kan sommernætterne blive meget lange og meget festlige.

Vi håber, I har nydt turen!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.