Mötesplats Näsby

Mötesplatserna ligger på Näsby i Kristianstad. Hit är du välkommen för att delta i aktiviteter och arrangemang. Mötesplatsen är också en plats för social gemenskap. Här finns en restaurang

Bild av två frivilliga på mötesplatsen
Bild av två frivilliga på mötesplatsen

Mötesplats Näsby ligger på Näsbychaussén 74 A. Hit tar du dig med Stadsbuss 1 som stannar vid hållplats Gamlegårdens köpcentrum.

På mötesplats Näsby finns en restaurang där du kan äta lunch och fika. En fredag i månaden serveras frukost. Mer om våra månadsprogram kan du läsa  under relaterad information

entré Näsby

Entrén till mötesplats Näsby

Mötesplatser - För ett gott liv, vi finns på Facebook och Instagram

Parkering till mötesplats Näsby

Parkeringsplats till mötesplats Näsby

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.