Mötesplats Allö

Nu har vi öppnat upp ett flertal av våra mötesplatser för sociala aktiviteter. De fysiska aktiviteterna fortsätter som tidigare utomhus. Ring mötesplatserna för mer information.

centrala program nov
Vandring från Mötesplats Allö till Prästaskogen
Entrén till  A- huset på Allögården

Mötesplats Allö ligger 1 km från centrum, på Allögårdens trygghetsboende. Hit kan du ta dig med grön buss linje 3.

På Mötesplats Allö finns ett gym. Öppettiderna är måndag till fredag kl. 8.00-16.00. Vill du veta mer om gymmet tag kontakt med Emma på telefon 044- 13 55 77

Vi vill fortsätta att uppmuntra dig till att njuta av naturens årstider och vistas så mycket som möjligt utomhus. Aktiviteterna kan variera beroende på önskemål från dig som vill vara med.  Är du intresserad? anmäl dig till Mötesplats  Allö på 044-13 55 77. Därefter sätter vi ihop grupper och aktiviteter efter önskemålen.

Månadens program kan du läsa under relaterad information/ dokument

Mötesplatser - För ett gott liv, vi finns på Facebook och Instagram

På Allögården finns en restaurang, mer om maten i äldreomsorgen och öppettider kan du läsa under relaterad information/ länkar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.