Uthyrning av lokaler

Det finns möjlighet för föreningar, skolor och organisationer att hyra Kulturhuset Barbackas lokaler. Vi hyr dock inte ut till privatpersoner, med undantag för ungdomar.

Skolor, organisationer, föreningar med flera kan hyra vissa av Kulturhuset Barbackas lokaler om verksamheten har en koppling till barn och unga. Ungdomar har möjlighet att för träning och utveckling av egen kulturverksamhet kostnadsfritt låna samtliga uthyrningsbara lokaler.

Förfrågningar görs till Barbackas reception, 044-13 56 50, barbacka@kristianstad.se.

Hyreskostnaderna finns i taxor fastställda av kommunfullmäktige, se under fliken "Dokument" längst ned på sidan.   

 

LOKALHYRA

TIMHYRA TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3
Stora scenen  100 kr  200 kr 300 kr
Lilla scenen 80 kr 170 kr 250 kr
Garaget 80 kr 170 kr 250 kr
Övriga lokaler:
Ateljén, Tivolirummet, Röda rummet
50 kr 50 kr 100 kr
HALVDAG, max 4 timmar TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3
Stora scenen 350 kr 700 kr 1100 kr
Lilla scenen 320 kr 600 kr 950 kr
Garaget 320 kr 600 kr 950 kr
HELDAG, max 8 timmar TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3
Stora scenen 600 kr 1200 kr 2100 kr
Lilla scenen 550 kr 1000 kr 1700 kr
Garaget  550 kr 1000 kr 1700 kr

Taxa 1 = Kulturföreningar med kommunalt bidrag, studieförbund samt elevprojekt
Taxa 2 = Kommunala förvaltningar
Taxa 3 = Övriga

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.