Vi är en HBTQI-certifierad verksamhet

Uppdaterad:15. april 2021 17:04Arkiverad

Januari 2016 blev Kulturhuset Barbacka HBTQ-certifierade, efter att hela personalen utbildats inom området. Men certifieringar behöver förtjänas på nytt, och sedan januari 2021 är verksamheten omcertifierad.

Vad innebär det? 

Hela den tillsvidareanställda personalgruppen har utbildat sig inom hbtqi-området och tagit fram en handlingsplan med områden att arbeta vidare med under de kommande tre åren. Exempelvis kommer vi arbeta med upplevelse, förståelse och delaktighet. Vår kunskap ska avspegla sig i vårt bemötande, i våra lokaler och i vårt verksamhetsinnehåll. Vi har en ambition att se och ifrågasätta onödiga normer och tänka normkreativt i den dagliga verksamheten.

Vi vill möta hela vår målgrupp på ett självklart sätt. Vi vill medverka till ett Kulturhuset Barbacka som inte hindras av begränsande normer kring exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Respekten för mänskliga rättigheter är grunden för vår organisation och i vår verksamhet. Vi vill bekräfta alla människors lika värde.

* RFSL:s förklaring till begreppet Hbtqi - ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.