Teaterträning

Här kan du läsa om vår teaterträning.

Kulturhuset Barbacka erbjuder teaterträning för barn och ungdomar mellan 9 och 19 år. Du anmäler dig för ett helt läsår, alltså behåller du din plats även under vårterminen. Grupperna är uppdelade efter ålder och vi ses en gång i veckan, bortsett från lovveckorna. 

Period och antal tillfällen

Hösten 2021: Vecka 37–47 = 10 tillfällen + en gemensam aktivitet
Våren 2022: Vecka 3–19 = 14 tillfällen + uppspel

Så här funkar Barbackas teaterträning

Hösten ägnas till stor del åt att arbeta ihop gruppen och skapa trygghet. Teaterlek, improvisation, att skapa medvetenhet om scenen, att våga ta plats både i grupp och på scen står i fokus. Plantering, att vi påbörjar vårens pjäsarbete redan här sker på olika sätt och olika tidigt beroende på ålder och grupp.

Våren ägnas främst åt det arbete som ska leda till någon form av uppspel. Störst fokus läggs på processen, inte den färdiga föreställningen. Tillsammans leker, undersöker, skapar och tränar vi oss fram till målet som är vårens uppspel.

Viktigast av allt, oavsett ålder, är att varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på och att glädjen att skapa teater tillsammans i grupp alltid ska komma i första hand.

Detta gör vi i de olika grupperna

Årskurs 3–6: Här arbetar vi med improvisation, lek och teaterövningar med fokus på det egna skapandet. Vi utgår från barnens idéer, från en berättelse eller ett tema och jobbar tillsammans fram en pjäs.

Årskurs 7–8: Här arbetar vi med improvisation, utvecklar samarbetet på scen, börjar prova kortare texter och skapar tillsammans en föreställning utifrån en idé, ett tema eller i collageform.

Årskurs 9–gymnasiet: Här arbetar vi med manus och rollarbete i fokus. Deltagarna får utveckla sitt skådespeleri och de får inblick i arbetet som sker med ett manus, från text till färdig föreställning.

 

Våra olika grupper

ÅRSKURS 3-4

Tid: måndagar 16.30-18.00
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 480 kr (deltagare från annan kommun 770 kr)
Teaterpedagog: Lottie Hûllert


ÅRSKURS 4-6

Tid: tisdagar 16.30-18.00
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 480 kr (deltagare från annan kommun 770 kr)
Teaterpedagog: Konrad Holmqvist


ÅRSKURS 5-6

Tid: tisdagar 18.30-20.00
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 480 kr (deltagare från annan kommun 770 kr)
Teaterpedagog: Konrad Holmqvist


ÅRSKURS 5-6

Tid: torsdagar 16.30-18.00
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 480 kr (deltagare från annan kommun 770 kr)
Teaterpedagog: Linnéa Waldemarson


ÅRSKURS 7-8

Tid: måndagar 18.30-20.30
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 650 kr (deltagare från annan kommun 1040 kr)
Teaterpedagog: Lottie Hûllert


ÅRSKURS 7-8

Tid: torsdagar 18.30-20.30
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 650 kr (deltagare från annan kommun 1040 kr)
Teaterpedagog: Angelika Roos


ÅRSKURS 9–gymnasiet

Tid: onsdagar 16.30-18.30
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 650 kr (deltagare från annan kommun 1040 kr)
Teaterpedagog: Lotta Copcutt


ÅRSKURS 9–gymnasiet

Tid: onsdagar 18.45-20.45
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 650 kr (deltagare från annan kommun 1040 kr)
Teaterpedagog: Nina Olsson

 

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.