Boka idrottsanläggning

De ändrade pandemirestriktionerna har inte längre någon regel för yta per person. Inte heller råd om begränsning till enstaka tävlingar och mindre cuper. Fortsatt gäller att trängsel ska undvikas. Varje förening har ansvar för att motverka trängsel vid verksamhet i kommunala idrottsanläggningar.

Tivolibadet  öppnar för allmänheten den 30 augusti. Naturligtvis är det viktigt att följa de riktlinjer och rekommendationer som fortfarande finns. Vid hög belastning kommer Tivolibadet att begränsa antalet badgäster.

Ett ansvar vilar på respektive förening, företag och privatpersoner att följa de förhållningsregler som förmedlas här .  

För föreningar som bedriver verksamhet i en föreningsdriven anläggning anser kommunen att det är viktigt att råden följs även där. Det är också viktigt att föreningslivet i Kristianstads kommun lyssnar in vad som gäller i just Skåne och inte bara lyssnar in budskap från sina respektive nationella förbund. 

I kommunala idrottsanläggningar inomhus har kommunen angett var man ska ta sig in till en kommunal idrottsanläggning inomhus och var man tar sig ut från samma idrottsanläggning. Se dokumentet under ”relaterad information”. Detta är gjort för att undvika trängsel. Det åligger respektive förening, företag eller privatperson att se till att detta följs och att trängsel undviks. Det finns också tvål och vatten, alternativt handdesinfektion, vid respektive idrottsanläggning. 

Skulle den som hyr en kommunal idrottsanläggning inomhus se att det saknas skylt med information om att hålla avstånd, alternativt att det saknas möjlighet att tvätta händerna, så vill vi att ni direkt kontaktar fritid@kristianstad.se

Detta gäller i kommunala idrottsanläggningar både inomhus och utomhus

 • Öppna för träningar, matcher, tävlingar och cuper för alla åldrar.
 • Omklädningsrummen är generellt stängda. Undantag är Tivolibadet och Kristianstads ishall, då det i dessa fall bedöms som ett mer smittsäkert alternativ. Övriga omklädningsrum kan öppnas om behov uppstår vid matcher/tävlingar. Kontakta i så fall i god tid kultur- och fritidsförvaltningen på fritid@kristianstad.se. I dessa fall åligger det arrangerande förening att se till att avstånd kan hållas mellan utövare.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver verksamhet i kommunala idrottsanläggningar:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

Det som anges här gäller föreningar, företag och privatpersoner som bokar idrottsanläggningar. Särskilda rekommendationer och råd finns för yrkesmässig idrott och skolverksamhet.

Åtgärderna gäller så länge inget annat meddelas.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.