Gå på toa, parkera, grilla och upplev lite natur

Våren och varmare väder är här och mer än någonsin lockar det att vara ute i naturen. Var ska man åka? Finns det parkering? Finns det grillmöjlighet? Och om jag behöver gå på toa? Lugn. Vi har samlat allt du behöver veta och tänka på.

Promenad på Ivö
Promenad på Ivö

Naturområden

Fotograf: Kristina Jungbeck
Cykelpaus utanför Degeberga

Kristianstads kommun har många naturområden att visats i. För att inte slita ner, de i dagsläget mest populära, och för att vi ska hålla avstånd behöver vi sprida ut oss. Många områden har begränsade parkeringsplatser och passar bäst att ta sig till med cykel eller kollektivtrafik.

Förutom de större parkeringarna vid badplatserna, där man förutom att bada, kan ströva i natur finns det något större parkeringar i Lerjevallens friluftsområde, Landöns badplats och naturområde och i anslutning till Forsakars naturreservat.

Länk till Kristianstadskartan som visar alla badplatser – information om antal parkeringsplatser

Kristianstadskartan som visar strövområden

Kristianstadskartan som visar naturreservat - information om vilka bestämmelser som finns per reservat

Kristianstads kommuns badplatser - här finns information om hur du parkerar 

Parkeringar

Vid alla kommunala badplatser och många naturområden finns det parkeringsplatser, vissa är mindre och där blir det snabbt trångt men andra är större så det får plats fler bilar.

Generellt under varma dagar så är det mest folk på badplatserna på den norra delen av kusten och då blir det trångt och svårt att få plats. Det är inte tillåtet att parkera på andra ställen än parkeringsplatserna, felparkerade bilar längs exempelvis vägar kan bli till en livsfara om de hindrar räddningstjänst på utryckning.

Ni hittar de största parkeringsplatserna vid badplatserna:

 • Friseboda/Nyegrop (100 platser)
 • Friseboda norra (200 platser)
 • Gropahålet/ naturist och hundbadet (100 platser).
 • Yngsjö havsbad (200 platser)
 • Vantamannavägen (100 platser) 
 • Mästers väg (100 platser) 
 • Snickarhaken (100 platser) 
 • Täppet (100 platser)

Året runt öppna toaletter

Av de sammanlagt åtta kommunala badplatserna vid insjöarna har sju toaletter som är öppna året om. Dessa hittas vid Österslövs badplats, Ekestads badplats, Furestads badplats, Lerjevallens badplats (WC), Mjönäs badplats och Kiaby badplats.

På Rinkaby skjutfält finns det också två torrtoaletter.

Längs kusten ligger det 22 kommunala havsbadplatser. Av dessa har fem torrtoaletter som är öppna året om; Friseboda norra badplats, Gropahålet naturistbadet/hundbadet, Friseboda södra/Nyegrop badplats, Friseboda södra/Kongaboden badplats och Snickarhakens badplats (som för närvarande är stängd på grund av skadegörelse).

Vilken tid vattentoaletterna kan öppnas upp beror på temperaturer. Det behöver vara en jämn temperatur utan risk för frost innan dessa toaletter går att öppna. Öppnas toaletterna för tidigt finns det risk för att rören fryser sönder. Ambitionen är att ha toaletterna öppna så snart det går och senast i maj. De håller öppet så länge det går på hösten i förhållande till temperaturer.

Följande toaletter är öppna:

 • Snickarhakens badplats
 • Vantamannavägen badplats
 • Yngsjö Havsbad
 • Ankvägen (Åhusbryggan)
 • Småbåtshamnen
 • Åhus torget
 • Åhusparken
 • Äspets Rökeri
 • Båtuppläggningen
 • Kaptens väg/badplatsen
 • Fädriften/badplatsen
 • Glansabo/Mästers väg/badplatsen
 • Friseboda/Hillevägen/badplatsen
 • Nyehusen/Slättnes väg/badplats

Länk till lokala ordningsföreskrifter (pdf)

Kristianstadskartan/Uppleva och göra/Badplatser, här finns också info om hur många parkeringsplatser som finns vid badplatsen samt i förekommande fall luft och vattentemperatur samt resultat från badvattenprov

Grillar i naturen

Bild på grillad korv

Det är bäst att elda och grilla i iordningställda eldstäder. Det har med säkerhet att göra och på vissa platser som i naturreservat är det inte tillåtet att grilla på annat sätt på grund av de höga naturvärdena. Kristianstads kommun har ett antal iordningställda grillplatser runt om i kommunen.

De kommunala havsbadplatser som har grillar är Furuboda/Skeppsvägen, Gropahålet/Kaptenens väg, Yngsjö havsbad, Äspet, Fädriften och Landön. De insjöbadplatser som har grillar är Mjönäs, Furestad, Lerjevallen, Ekestad, Ivö, Kiaby och Österslöv.

Andra grillar som antingen kommunen eller Länsstyrelsen ansvarar för och som ligger utanför tätort och nära natur finns i Åbjärs naturreservat, Klintabäckens naturreservat, Näsby fält naturreservat, Tosteberga naturreservat, Ivö klack naturreservat, Balsbergets naturreservat, Sånnarna naturreservat, Bockeboda strövområde, Kjugekull och Ekenabben.

I de flesta naturreservat är eldning endast tillåten i iordningställda eldplatser eller inte alls. Står det på skylten i reservatet att eldning är förbjuden så gäller det alla typer av lågor, också medhavd grill eller stormkök. Det går inte att elda på känslig mark eller direkt på berghäll, det riskerar att skada naturen. Marken ska lämnas utan skada också när man har med sig en egen grill ut i naturen eller på stranden.

Elda gärna i de iordningställda eldstäderna men ta med egen ved! Det går inte att hugga ner träd eller ta upp vindfallna träd som ved. Det är någon som äger dessa. Däremot går det bra att elda med nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar från marken.

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är exempelvis vanligt vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Information om brandrisk eller eldningsförbud kan du få på kommunens och länsstyrelsens webbplats eller hos kommunens räddningstjänst.

Underskatta inte det mysiga och old-school alternativet till grillning - macka och varm choklad i termos. Även om det finns grillar är det många som vill grilla och det finns ett begränsat antal iordningsställda grillar.

Kristianstadskartan som visar grillar

Elda i naturen - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Brandrisk Ute (msb.se)

Allemansrätten - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Besöksmål | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) - Bestämmelser om eldning mm i de olika naturreservaten

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.