Aktivera Mera Friluftsliv

Kristianstads kommun har tilldelats medel av Svenskt Friluftsliv för att under året jobba lite mer fokuserat med friluftsaktiviteter för naturovana.

Projektets syfte är att nå ut till flera naturovana där vistelser och aktiviteter i tätortsnära natur erbjuds för att skapa kännedom, lust, välmående och kunskap om de möjligheter naturen och friluftsliv erbjuder. Fokus är att nå barn och unga i socioekonomiskt svaga områden, deras familjer samt nyanlända.

Syftet är också att samverka och bygga på verksamheter som redan existerar och att på så sätt dra nytta av nätverk, kontaktytor och redan upparbetat förtroende för att nå målgrupperna på deras egna arenor.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.