Tosteberga ängar

Beläget längs den nordligaste delen av kommunens kuststräcka kan besökaren blick ut över Skånes enda skärgård när de besöker Tosteberga ängar.

Naturen består av flacka, steniga betesmarker med mycket rik flora och fågelliv.

Servive

 • Toalett
 • Parkering, 25 platser för bil och +1 plats för buss
 • Rastplats
 • Markerade strövstigar, två strövstigar 1,1 km och 2,5 km
 • Informationstavla
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.