Södra Äspet

Södra Äspet ligger längs kusten utanför Åhus och består av tallbevuxna sanddyner.

Här finns två mindre Natura 2000-områden och delar av området är ett kommunalt naturreservat.

Vantamansvägen Södra Äspet
Badplats vid Vantamansvägen i Åhus

Området genomkorsas av flera naturstigar och en ridled och är också populärt för mountainbike-cyklister.

Det finns två kommunala badplatser vid Vantamansvägen och Mästers väg med toaletter, parkering och sopsortering. Ett hundbad finns vid den norra badplatsen.

 

 

Service

  • Toalett
  • Parkering, 2 x 100 platser
  • Naturstigar
  • Ridled
  • Badplatser
  • Hundbad

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.