Sånnarna

Sånnarna består av sandiga markerna väster om Åhus och de har brukats av oss människor åtminstone sedan bronsåldern. Vid Utemuseum Sånnarna kan man uppleva en bit av ett levande kulturlandskap.

Här finns en liten parkering, en grillplats, information om sandmarkernas höga värden och en demonstrationsodling som i miniatyrformat visar hur markerna kring Åhus och Ripa kan ha brukats genom vandrande åkerbruk ända fram till mitten av 1900-talet. Genom området löper Skåneleden och också Sånnastigen, som liksom Skåneleden leder in/ut till/från Åhus.

Service

  • Parkering, 5 platser
  • Rastplats, bord och bänkar, grill
  • Markerad strövstig, 4,6 km
  • Informationstavla

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.