Näsby fält

Näsby fält var tidigare ett militärt övningsområde, men 2002 blev delar av fältet naturreservat på grund av de stora natur- och rekreationsvärdena.

Området har en mycket skiftande karaktär och innehåller öppna ängsmarker, busk- och vassområden, sumpskogar, strandängar och rika ädellövskogar. Allt detta kan man uppleva genom att ta sig runt området på någon av grusvägarna, eller till fots på strövstigarna (12.5 km) mellan Norra Lingenäset och Aludden. Stigen runt Norra Lingenäset är tillgänglig för rullstol/barnvagn och här finns också ett anpassat fågeltorn.

Skåneleden på Näsby fält

lera informationsskyltar, parkering, bänkar, grill, bord och toaletter (vår, sommar, höst) ingår också i servicen.

Skåneleden går genom området med en lägerplats med möjlighet att tälta vid Norra Lingenäset.

 

 

 

 


Service

  • Toaletter
  • Parkering, 20 platser och 1 handikapplats
  • Rastplatser, bänkar, bord och grill
  • Markerade strövstigar, flera olika
  • Informationsskyltar

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.