Maglehem, Lillehem och Kumlan naturreservat

I Maglehem, Lillehem, Kumlan och Möllegårdens naturreservat, på gränsen till Tomelilla kommun, finns en värdefull blandning av torra betesmarker, ädellövskog, vattendrag och den ovanliga naturtypen sandstäpp.

Blåvingeleden passerar både får, kor och hästar
Blåvingeleden passerar både får, kor och hästar

Från höjdpunkten Äskebjär i södra delen av området har man utsikt över de böljande backarna i Drakamöllans naturreservat och norrut ser man Hörrödsån ringla sig fram genom Lillehems betesmarker, omgiven av en bård med lövträd. Blåvingeleden, en 9 km lång vandringsled, binder ihop Lillehem med de intilliggande naturreservaten Maglehem, Kumlan och Drakamöllan. 

Service

  • Parkering, två olika med 10 + 10 platser
  • Markerad strövstig, 9,5 km
  • Rastplats

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.