Fjällmossen

På Linderödsåsen, sydväst om Huaröd på gränsen till Hörby kommun, ligger Fjällmossen med fina skogsmiljöer och orörda mossmarker.

Fågeltorn på Fjällmossen

Här finns sileshår och hjortron som gör att man känner sig förflyttad till betydligt nordligare breddgrader. I området kring Fjällmossen finns även fina hagmarker med björkdungar, ljunghed och en vacker enefälad. Till reservatet finns ett fågeltorn och genom området passerar Skåneleden. Observera att det finns betesdjur inom området.

Service

  • Parkering, 13 platser
  • Rastplats
  • Informationstavla
  • Fågeltorn

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.