Dunderbäcken

På Linderödsåsens nordostsluttning rinner Dunderbäcken fram med flera bäckfåror, omgivna av frodig lövskog. På våren fylls marken i reservatet med vit-, gul- och blåsippor.

Särskilt rikt är området på marksvampar, mossor, flugor och snäckor, varav många är sällsynta och hotade. En stor del av arterna är knutna till marken med dess många källflöden, höga pH-värde och höga näringsrikedom. I sydvästra delen av reservatet ligger en betesmark. Från den lilla kullen i betesmarken har man utsikt över Kristianstadsslätten.

Området passeras av en cykelväg.

Service

  • Parkering, 5 platser
  • Markerad strövstig, 2 km

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.