Uddens naturområde

Uddens naturområde just söder om Kristianstad är till vissa delar tätortsnära natur men här finns även anlagd motionsstig och elljusspår som tar sin början i det angränsande Södra Björket.

Kristianstadsborna använder de två strövstigarna, som utgår från Södra Björket, för motion och för att ta sig till Ekenabben.

Boende i Hammar använder området närmast samhället som allmänning för till exempel midsommarfirande och här finns även en bollplan.

I området finns även hästhagar och ett utemuseum med arkimedesskruven som användes för att tömma Nosabysjön. Skåneleden SL6 och Sydostleden går genom området och längs med grusvägen utmed Hammarsjön finns bänkar med fin utsikt. 

Service

Markerade trövstigar, 4,3 och 3,1 km

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.