Karpalundsdammarna

Karpalundsdammarna som ligger söder om Vinnö är en gammal industrirest som nu blivit hemvist för flera arter fåglar.

Dammarna är omgärdade av vass och snår av vide och fläder. Ett av Vattenrikets besöksmål och ett fint område för fågelskådning med gömsle och plattform för att komma riktigt nära. Ett klippt grässtråk leder från parkeringen till dammarna.

Service

  • Parkering, 10-15 st
  • Markerad strövstig
  • Gömsle

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.