Bockeboda strövområde

Populärt rekreationsområde med en lång tradition av motion och orientering som används flitigt av kommunens invånare

Bockeboda i höstfärger
Höst i Bockeboda

Bockeboda strövområde förvaltas till största del av av Stiftelsen Skånska Landskap som är huvudsaklig markägare. Huvudentré till området finns en mil väster om Kristianstad vid Bockatorpet, en servicebyggnad som ägs av kommunen.

Från Bockatorpet utgår fem motionsspår (2,5–22,5 km) och en mountainbike-slinga. På vintern anläggs skidspår. I närområdet finns också flertalet rastplatser, ett utegym, handikappanpassade toaletter, två parkeringar samt en hinderbana och ett mountainbike-område för barn.

I Bockeboda möter du granskog i norr och blandad lövskog i söder. I den östra delen av området ligger Uddarps entré/parkering där det  finns värdefulla hundraåriga ekar, ridled, tillgänglighetsanpassad stig, parkering samt toaletter, rastplats och informationsskylt.

Skolor besöker ofta området och Härlövs IF anordnar orienteringstävlingar och traillöpning på både regional och nationell nivå. Kristianstads kommun ägde tidigare området.

Service

 • Toalett
  Flera toaletter, även handikapptoalett
 • Parkering
  Tre parkeringar med 30 plus 20 platser och vid Uddarp 25 platser
 • Markerade strövstigar
  Från Bockatorpet fem motionsspår mellan 2,5 och 22,5 km samt en tillgänglighetsanpassad stig 1,9 km
 • Informationstavlor
 • Annat
  Mountainbikeslinga 6,4 km
  Mountainområde för barn
  Utegym
  Hinderbana
  Ridled 2,4 km

Observera att bastun är tillfälligt avstängd vid Bockatorpet på grund elkrisen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.