Åsums ängar

Strax söder om Kristianstad ligger utemuseum Åsums ängar, som är tillgängligt för rullstolsburna.

Här finns det gamla strandängslandskapet fortfarande kvar där en kan ta del av växt- och djurliv och de olika miljöer som tillhör den grunda slättsjöns stränder: betad strandäng, blå bård, slåttermark, vass- och videsnår och sumpskog.

Bortom slåttermarken, söder om utemuseet går en stig som är svårframkomlig och stora delar av året översvämmad.

Här finns 10 parkeringsplatser och 1 handikapparkering.

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.