Lekplatser

Runt om i kommunen finns många lekplatser av varierande storlekar. Välkommen!

Kommunens största lekplats finns i Tivoliparken. Lekplatserna är sedan fördelade mellan de olika stadsdelarna. I varje basort finns en större lekplats som är tillgänglighetsanpassade och har ett tema som är hämtat från närområdet.

Felanmälan

Om du upptäcker något fel på lekutrustningen i en lekplats är det viktigt att du felanmäler det. Felanmälan görs till kommunens medborgarcenter.

Park- och lekplatsprogrammet

Varje år görs insatser för att förbättra parkmiljöer och lekplatser runt om i kommunen. Projektet, som kallas Park- och lekplatsprogrammet, innebär att de olika bostadsområdenas parker och lekplatser ses över i turordning. Inför varje nytt område samlas invånarnas synpunkter in hur de vill att just deras grönområden ska utvecklas. Vissa år hålls parkträffar på plats och vissa år samlas synpunkterna in genom webbenkät. Synpunktsinsamlingen sker vanligtvis under vintern.

Orter för park- och lekplatsprogrammet:

 • 2010 - Önnestad/Charlottenborg
 • 2011 - Öllsjö
 • 2012 - Degeberga/Söder/Arkelstorp
 • 2013 - Viby/Vä/Everöd
 • 2014 - Hedentorp/Tivoliparken
 • 2015 - Kulltorp
 • 2016 - Näsby
 • 2017 - Åhus
 • 2018 - Tollarp
 • 2019 - Fjälkinge
 • 2020 - Hammar och Färlöv
 • 2021 - Vinnö
 • 2022 - Möllebacken
 • 2023 - Hammarslund/Norra Åsum
 • 2024 - Österslöv/Rinkaby

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.