Samverkan kring aktiviteter kvällstid 2022

Kristianstads kommun genomför idag nattfotboll, i samverkan med RF-SISU Skåne, på några platser i kommunen där idrottshallen är öppen för alla ungdomar att komma och spela eller titta på fotboll.

Kristianstads kommun genomför idag nattfotboll, i samverkan med RF-SISU Skåne, på några platser i kommunen där idrottshallen är öppen för alla ungdomar att komma och spela eller titta på fotboll mellan klockan 21.00-00.00 fredags- och lördagskvällar. På de platser där satsningen pågår har verksamheten fallit väl ut.

Kommunen vill nu ge föreningslivet en möjlighet att växla upp denna satsning till fler liknande lokala initiativ. Därför erbjuds nu kommunens föreningar att genomföra öppna aktiviteter kvällstid för kommunens ungdomar i åldern 12–18 år. Syftet är att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomarna och därmed bidra till samhällsinkludering, minskat utanförskap och en meningsfull fritidssysselsättning.

När ska aktiviteterna hållas?

Fredagskvällar och/eller lördagskvällar, samt även andra kvällar i samband med lov.

Ansökan

Löpande ansökan genom Rbok. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer därefter att ta kontakt med föreningen. Bedöms ansökan följa de villkor som avses med satsningen, kommunen och föreningen är överens om de ekonomiska förutsättningarna och att det finns pengar kvar till satsningen så kommer ett samverkansavtal upprättas.

Villkor

 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och vända sig till alla ungdomar i åldern 12-18 år, oavsett medlemskap i föreningen eller inte
 • Ledarna för aktiviteterna har en viktig roll att se till att:
  • aktiviteterna möjliggör för alla ungdomar som vill att delta
  • aktiviteterna genomförs på ett tryggt och säkert sätt
 • Är en kommunal idrottsanläggning ledig/säsongsöppen, kan denna bokas kostnadsfritt för aktiviteterna
 • Föreningen ska säkerställa att samtliga ledare har uppvisat utdrag från belastningsregistret enligt lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
 • Föreningen åtar sig att marknadsföra aktiviteterna
 • För samma aktiviteter kan föreningen inte ansöka om kommunalt aktivitetsstöd

Återrapportering

Efter genomförda aktiviteter, och efter att avtalstiden gått ut, ska föreningen återrapportera verksamheten på följande sätt:

 • Statistik över totalt antalet deltagare, fördelat på pojkar och flickor
 • En beskrivning av effekterna/resultatet av satsningen
 • Ekonomisk redovisning

Utbetalning

Ersättning utbetalas efter det att samverkansavtal undertecknats och en faktura skickats till Kristianstads kommun.

Frågor?

Kontakta Lars Jennfors, lars.jennfors@kristianstad.se.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.