Coronavirus covid-19

I stödpaketet från kommunen riktat till det lokala näringslivet, finns två åtgärder som berör våra föreningar.

 • Anstånd med hyror och avgifter som faktureras företag och organisationer: Om kunden begär anstånd kan 90 dagars förfallotid godkännas, utan räntor eller extra avgifter. Gäller inom vatten och avlopp, hyror på arenor/anläggningar, hyra i lokaler samt tillstånd och tillsyn.
 • Föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid får rätt att avboka tider med kort varsel, och får då kostnadsfri avbokning.

Läs hela nyheten om stödpaketet

Vanliga frågor

  • Förlängd betalningstid för fakturor och avgifter – vad innebär det?

   Kristianstads kommun förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter med 90 dagar från ordinarie förfallodatum. Anståndet gäller för företag och organisationer för fakturor som rör avgifter för vatten och avlopp, hyror för lokaler, arenor och anläggningar samt tillstånd och tillsyn.

   Möjlighet till förlängd betaltid gäller inte utländska bolag, staten och statliga myndigheter, regioner och andra kommuner samt hel- och delägda kommunala bolag.

   För att få anstånd måste detta sökas via vår e-tjänst. Inga påminnelser, inkassokrav, räntor eller avgifter kommer att skickas till berörda företag för fakturor som regleras enligt dessa villkor.

   E-tjänst: Begär anstånd för betalning av fakturor

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.