Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa själv kan färdtjänst vara ett alternativ. Den som har beviljas färdtjänst reser med personbil eller minibuss. Kristianstads kommun har avtal om färdtjänsten med Skånetrafiken.

Det behövs ett särskilt tillstånd för att kunna använda färdtjänst och det är Skånetrafikens handläggare som utreder och beslutar vem som får tillstånd eller inte. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.